DLACZEGO MY?

O NAS

Jesteśmy grupą młodych osób, które wnoszą powiew świeżości do metod nauczania. Pokazujemy, że nauka nie jest jedynie nudną zbieraniną formuł, czy reguł, które musimy wkuć na pamięć i kolejno zapominamy o nich przy następnych tematach. Udowadniamy, że wszystko co widzimy, słyszymy i robimy czegoś nas uczy i wiele wnosi do naszego życia. W nowoczesny, ale i łatwy, mobilny sposób nauczania przekazujemy naszą wiedzę i umiejętności oraz zarażamy do ciągłego samorozwoju. Bo tylko dzięki wiedzy i posiadanym umiejętnościom jesteśmy w stanie odnieść wymarzony sukces zawodowy.

0
Zadowoleni uczniowie
0
Lat doświadczenia

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
Paulo Coelho

Łączymy abstrakcyjne pojęcia z życiem codziennym

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas nauki własnej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą uświadomiło nas, że gdy uczeń zrozumie jak nauka wpływa na jego życie, że jest nierozerwalnym elementem jego pasji, zaczyna ją doceniać, chętniej rozważa postawione przed nim problemy, poszukuje wzorców, zauważa powiązania i świadomie dochodzi do logicznego rozwiązania. Dlatego szczególnie podczas pracy z dziećmi w treści zadań uwzględniamy ich zainteresowania, tak aby zyskać ich większą atencję i wzbudzić ciekawość. Stawiamy na aktywną naukę, która pozwala uczniowi nie tylko na zrozumienie tego czego się uczy, ale dlaczego się uczy. Taki sposób aktywnego myślenia pomaga w lepszej nauce w szkole, ale także w życiu. Nie chcemy, aby nasi podopieczni zdali jedynie najbliższy sprawdzian, ale rozwinęli umiejętność nauki ze zrozumieniem i logicznego myślenia.

Nasz Zespół

Osoby należące do naszego zespołu są przez nas starannie wyszukiwane i wybierane, nie przeprowadzamy tradycyjnych rekrutacji. To my sami szukamy odpowiednich osób do uczenia i oferujemy im współpracę z nami. Pracujące u nas osoby obowiązkowo posiadają przygotowanie kierunkowe oraz przygotowanie i praktykę pedagogiczną. Wyznacznikiem jakości pracy naszych nauczycieli są opinie kursantów i ich rodziców, a także wyniki egzaminów. Nie współpracujemy z osobami, których praca nie przynosi oczekiwanych rezultatów, czyli wyników na egzaminie w granicach 80-100 %. Dodatkowo dla naszej kadry prowadzimy regularne szkolenia. 

Spersonalizowany plan i organizacja spotkań

Nie ma dwóch takich samych osób, więc dlaczego program ma być identyczny dla wszystkich? Niezależnie od tego, czy matematyka/fizyka/chemia/biologia/polski/angielski/hiszpański/niemiecki jest zbyt dużym wyzwaniem dla Twojego dziecka, czy potrzebuje ono szerszego zakresu niż podczas szkolnych lekcji, spełnimy jego oczekiwania. Naszym celem jest jak najlepsze dotarcie do ucznia i pokazanie mu narzędzi do zdobycia, a przede wszystkim przyswojenia wiedzy, której potrzebuje.

Metodyka nauczania w szkole niestety pociąga za sobą pewne niedoskonałości, takie jak: zmuszanie uczniów do analizowania niedostępnych im ćwiczeń, sformułowanych niezrozumiałym językiem, przy użyciu nieznanych zwrotów i określeń, narzucanie dorosłego sposobu myślenia i wymaganie rozwiązywania zadań z użyciem różnego typu algorytmów, co może powodować u dzieci automatyczny opór myślowy, zajęcia prowadzone w atmosferze napięcia, z nieumiejętnym stopniowaniem trudności, brakiem czasu na refleksję, podsumowanie i utrwalenie materiału powodują przeciążenie intelektualne, co wpływa negatywnie na tempo kształtowania nowych umiejętności.

Aby temu zapobiec naszą współpracę zaczynamy od ocenienia możliwości i sposobu uczenia się dziecka, dzięki czemu jesteśmy w stanie stworzyć najbardziej odpowiedni styl spotkań. Tak, spotkań, nie lekcji, gdyż nie traktujemy zajęć śmiertelnie poważnie, panuje na nich luźna atmosfera. Nauka w końcu przestanie kojarzyć się z katorgą!