Offline

Natasza M.

Tutor


online

At Student

At my home


Description


Timetable

<
>
Legenda:
- lekcja wymagająca potwierdzenia ze strony nauczyciela
- lekcja niewymagająca potwierdzenia

Subjects


język arabski:
> początkujący (A1-A2)
> średniozaawansowany (B1-B2)
> szkoła podstawowa
> szkoła średnia (podstawa)
> szkoła średnia (rozszerzenie)

język francuski:
> początkujący (A1-A2)
> średniozaawansowany (B1-B2)
> zaawansowany (C1-C2)
> szkoła podstawowa
> szkoła średnia (podstawa)
> szkoła średnia (rozszerzenie)

język polski:
> początkujący (A1-A2)
> średniozaawansowany (B1-B2)
> zaawansowany (C1-C2)
> szkoła podstawowa
> szkoła średnia (podstawa)
> szkoła średnia (rozszerzenie)
> native speaker

język polski dla cudzoziemców:
> początkujący (A1-A2)
> średniozaawansowany (B1-B2)
> zaawansowany (C1-C2)
> szkoła podstawowa
> szkoła średnia (podstawa)
> szkoła średnia (rozszerzenie)
> native speaker

# The subject Level
1 język arabski początkujący (A1-A2)
2 język arabski średniozaawansowany (B1-B2)
3 język arabski szkoła podstawowa
4 język arabski szkoła średnia (podstawa)
5 język arabski szkoła średnia (rozszerzenie)
6 język francuski początkujący (A1-A2)
7 język francuski średniozaawansowany (B1-B2)
8 język francuski zaawansowany (C1-C2)
9 język francuski szkoła podstawowa
10 język francuski szkoła średnia (podstawa)
11 język francuski szkoła średnia (rozszerzenie)
12 język polski początkujący (A1-A2)
13 język polski średniozaawansowany (B1-B2)
14 język polski zaawansowany (C1-C2)
15 język polski szkoła podstawowa
16 język polski szkoła średnia (podstawa)
17 język polski szkoła średnia (rozszerzenie)
18 język polski native speaker
19 język polski dla cudzoziemców początkujący (A1-A2)
20 język polski dla cudzoziemców średniozaawansowany (B1-B2)
21 język polski dla cudzoziemców zaawansowany (C1-C2)
22 język polski dla cudzoziemców szkoła podstawowa
23 język polski dla cudzoziemców szkoła średnia (podstawa)
24 język polski dla cudzoziemców szkoła średnia (rozszerzenie)
25 język polski dla cudzoziemców native speaker

Range


wielkopolskie
> Poznań,

# Voivodeship List of cities
1 wielkopolskie Poznań,

Reviews

)
_waw
Zadzwoń